office depot

office depot

אופיס דיפו | Office Depot -

רשת לציוד משרדי הגדולה בעולם, מדיניות החברה היא להעמיד לרשות לקוחותיה את מכלול היתרונות הנובעים מעוצמתה וגודלה של החברה.

אופיס דיפו מונה עשרות סניפים הממוקמות במרכזי הקניות ומקומות נגישים.