office depot

office depot

אופיס דיפו | Office Depot -

רשת לציוד משרדי הגדולה בעולם, מדיניות החברה היא להעמיד לרשות לקוחותיה את מכלול היתרונות הנובעים מעוצמתה וגודלה של החברה.

אופיס דיפו מונה עשרות סניפים הממוקמות במרכזי הקניות ומקומות נגישים.

לחנויות נוספות בקטגוריה